İSG Profesyonellerinin İstihdamı

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6. maddesi gereğince mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesini Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alarak yerine getirebilir.

İş Güvenliği Uzmanı

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir.

İşyeri Hekimi

 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi işyeri hekimi olarak görevlendirir.

Diğer Sağlık Personeli

 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu diğer sağlık personeli olarak görevlendirir.