25489.jpg
check-mark.png
check-mark.png
check-mark.png
check-mark.png
check-mark.png
check-mark.png

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri) için çözüm ortağınız olalım

Detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

 

OSGB ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ) nedir ?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ( OSGB ) İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda tanımlanmış sanayiden sayılan ve sayılmayan hertürlü işyerine İş Güvenliği Uzmanı , İşyeri Hekimi ve Diğer sağlık personeli hizmeti sağlayan bakanlık onaylı kuruluşlardır.

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder.

Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi almak zorunda mı?

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50 kişi aşağısında personel çalıştıran işyerleri hariç tüm işyerleri aylık olarak kanunda belirtilen asgari sürelerde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti almakla yükümlüdür.

 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden neden hizmet almalısınız?

İşyerlerinin yetkili Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden profesyonel destek almasının en önemli tarafı kanun hükümlerinin işyerinizde kapsamlı uygulanarak iş güvenliği kültürünün tüm taraflarca oluşturulmasını sağlamaktır.Çalışanlarınız için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması İş kazası ve Meslek hastalıklarının meydana gelme olasılığını asgari seviyelere indirebilmektedir.İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerinin işyerinizde kanun gerekliliklerini uygulaması sağlıklı bir çalışma ortamı kurulmasının temel dayanağıdır.

 

OSGB hizmeti alınmamasının bir cezası var mıdır?

Bu kanun hükümlerinin uygulanmaması idari yaptırımlar uygulanmasına da sebep olabilmektedir.İdari para cezası tablosu için buraya tıklayınız.(2020 İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları)

 

İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ,Diğer Sağlık Personeli ne sıklıkta işyerimizi ziyaret edecek?

 

İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ve Diğer sağlık personeli işyerlerinde çalışan sayısına göre kanunda belirtilen asgari sürelerde hizmet vermektedir.Tehlike sınıfınıza göre belirlenen dakikalarda veya daha üstünde İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ve Diğer sağlık personeli hizmeti alabilirsiniz.

 

İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ,Diğer Sağlık Personelinin başlıca görevleri nelerdir?

Bu sürelerde hizmet veren İSG profesyonelleri işyerinizde başlıca Saha gözetimi,Sağlık gözetimi ,Risk Değerlendirmesi,Acil Durum Planı,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim planlaması bunların arşivlenmesi,Yıllık Faaliyet ve Yıllık Değerlendirme raporlarının hazırlanarak uygulanmasını sağlayacaktır.Bu uygulamalar sırasında tespit edilen eksiklikler belli bir önem sırası ve zaman planlaması çerçevesinde giderilecektir.Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde çalışan İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ve Diğer sağlık personeli çalışanları şirketinizin yasal yükümlülüklerinin tüm süreçlerini sizin adınıza tamamlayarak raporlamakta ve arşivlemektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6. maddesi gereğince mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesini Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alarak yerine getirebilirler.

engineer-wearing-hard-hat-with-suit-and-
medical-specialist.png
nurse.png
 
İş Güvenliği Uzmanı

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir.

İşyeri Hekimi

 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi işyeri hekimi olarak görevlendirir.

Diğer Sağlık Personeli

 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu diğer sağlık personeli olarak görevlendirir.