Herşey Eğitimle Başlar..

 

Dört Es OSGB, 2012 yılından itibaren Dört Es Akademi markasıyla eğitim hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Dört Es Akademi, günümüz itibari ile 100.000' den fazla kişiye bu güne kadar gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse iş ve sosyal güvenlik hukuku, acil durum kriz yönetimi, davranış odaklı güvenlik yönetim sistemi, patlamadan korunma dokümanı, iş istasyonlarının ergonomik risk analizi gibi istisnai konularda teorik ve uygulamalı eğitimler vermiştir.

Dört Es Akademi, ulusal düzeyde sürdürdüğü öncü eğitim hizmetlerini uluslararası alana taşıma hedefi ile nitelikli ve sürdürülebilir eğitim faaliyetleri sağlamaktadır. Dört Es Akademi öncü eğitimci kadrosu üniversite öğrenim üyeleri, doktorlar, fizyoterapistler, avukatlar, psikologlar ve ekibimizdeki değerli uzmanlardan oluşmaktadır. Dört Es Akademi, eğitim hizmetinde gerek öncü eğitimci kadrosu ile gerekse müşterilerimize özel hazırlamış olduğumuz eğitim materyalleri ile ayrıcalıklı hizmetin adresi olmaya devam edecektir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
 
Adam Pipe Tespit

Adam Pipe Tespit

Demir Gereçler

Demir Gereçler

yağ tasarım

yağ tasarım

Yangın Demir İşçi

Yangın Demir İşçi

Lazer Hizalama

Lazer Hizalama

uydurma

uydurma

Metal şekillendirme

Metal şekillendirme

Enerji santrali

Enerji santrali

Arıtılabilirlik

Arıtılabilirlik

Vakum Isıl İşlem

Vakum Isıl İşlem

Bilyalı Dövme Kumlama

Bilyalı Dövme Kumlama

Yakıt Yönetimi

Yakıt Yönetimi

Hizmetler Pompa

Hizmetler Pompa

Yangın Kurtarma Eğitimi

Yangın Kurtarma Eğitimi

Yangın Demir İşçi

Yangın Demir İşçi

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılmalıdır. 

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi, TS EN 60079-10-1:2015 ve TS EN 60079-10-2:2015 standartları temelinde teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve 2 gün sürmektedir. Son gün katılımcılar örnek tesis üzerinden Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır. 

Eğitim konu başlıkları; 

 • ATEX 100a ve ATEX 137 direktifleri ve uluslararası standartlar

 • Patlama risklerinin değerlendirilmesi ve önlem politikası

 • Patlayıcı ortam sınıflandırılması ve değerlendirmeyi etkileyen faktörler

 • Patlamadan korunma dokümanı içeriği

 • Patlayıcı ortam hesabının yapılması 

 • Statik elektrik ve diğer tutuşma kaynaklarının kontrolü

 • Toz patlaması ve etkilerinin TNT modeli ile değerlendirilmesi

 • Patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman seçimi

 • ALOHA yazılımı ile sonuç analizi

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitimi
Sürücü kursu

Sürücü kursu

Bilgi Ürün Listeleri

Bilgi Ürün Listeleri

Ev Yıkım

Ev Yıkım

Yangın Kurtarma Eğitimi

Yangın Kurtarma Eğitimi

İşletme Sayfası

İşletme Sayfası

Basın toplantısı

Basın toplantısı

iş görüşmesi

iş görüşmesi

Hastane Koridor

Hastane Koridor

Sağlıkçılar

Sağlıkçılar

paraşütçü askeri doktor

paraşütçü askeri doktor

Acil Araçlar

Acil Araçlar

Ofis işi

Ofis işi

18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak ve sınırlandırmak için yeterli sayıda eğitimli çalışanın her zaman hazır bulunmalarını sağlamalıdır.

 

Dört Es Akademi, eğitim hedefi olarak yüksek katlı binalar, ağır ve hafif sanayi kuruluşlarında muhtemel acil durum kriz senaryoları üzerinden arama ve kurtarma, yangınla mücadele, tahliye, ilkyardım, ekipler arası koordinasyon ve dış kuruluşlarla iletişim faaliyetlerini kapsayan acil durum yönetim sistemi kurulmasıdır. Afet ve acil durum kültürünün arttırılması ana hedeftir. 

Eğitim konu başlıkları; 

 • Acil durum kriz yönetimi sistemi

 • Acil durum kriz yönetimi politikasının belirlenmesi

 • Haberleşme, görev ve sorumluluk planlarının hazırlanması

 • Acil durum risk analizinin yapılması

 • Acil durum örgütlenmesi

 • Acil durum operasyon sorumluları (ADOS) yönetimi

 • Acil durum kriz merkezi ile koordinasyon

 • Hukuk sözcüsünün görev ve sorumlulukları

 • Basın açıklaması ve prestij kaybının önlenmesi

 • Tutanak, raporlama ve kayıt altına alma

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi
Okul kütüphanesi

Okul kütüphanesi

Dolar Bono

Dolar Bono

mahkeme

mahkeme

Temsil yetkisi

Temsil yetkisi

Çağdaş Boardroom

Çağdaş Boardroom

 Adalet Ölçekler

Adalet Ölçekler

Olay Yeri Bant

Olay Yeri Bant

tokmak

tokmak

10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı İş Kanunu ve 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamı ile üst düzey yöneticilere, insan kaynakları yöneticilerine, avukatlara, serbest muhasebecilere, mali müşavirlere ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine yönelik sürekli değişen mevzuata ve uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe paylaşılmasını ve karşılaşılabilecek sorunların çözümünü amaçlayan teorik eğitimdir.

 

Eğitim konu başlıkları; 

 • İş hukukunun tarihsel gelişimi

 • İş hukukuna giriş

 • İş sözleşmesi

 • Ücret uygulamaları

 • Çalışma süreleri

 • İzin uygulaması

 • Özel risk grupları (engelli/eski hükümlü/çocuk, genç, yaşlı ve kadın çalışanlar)

 • İş sözleşmesinin feshi ve kıdem tazminatı

 • Toplu iş hukuku

 • İdari para cezaları

 • Sosyal sigortalara giriş

Eğitim takvimi, eğitmenlerin özgeçmiş bilgileri ve eğitim koşulları ile ilgili iletişime geçiniz