Tehlikeli Davranışları Kontrol Edin!

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği performansının optimum düzeye getirilmesinin temel şartı; ulusal iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin tesiste uygulatılmasına ilave olarak diğer tüm departmanların da etkin rol oynayacağı etkin bir güvenlik yönetim sisteminin oluşturulması ve güvenlik kültürünün oluşturulmasının sağlanmasıdır.

 

Güvenlik kültürünün oluşumu için her düzeyden yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında vizyoner liderlik anlayışına sahip olması ve çalışanların etkin katılımı ile doğru davranış kavramının benimsenmesidir. 

Mevcut Durum Değerlendirmesi

 • Kilit kişiler ve gruplar ile görüşme

 • Saha gözetimi ve kök sebep analizi

 • 5N 1K yöntemi ile durum analizi

 • Prosedür ve uygulamaların incelenmesi

 • Mevcut DOGY sisteminin değerlendirilmesi

Eğitim Programının Geliştirilmesi

 • Yönetici, çalışan ve gözlemcilerin eğitim modüllerinin hazırlanması

 • İç eğitmen yetiştirme programı oluşturulması

 • Beden dili ve eğiticinin eğitimi programı

 • Eğitmenler için yaratıcı drama

 • Eğitim ölçme ve değerlendirme raporunun hazırlanması

Yönetim Sisteminin Uygulanması

 • Job Safety Analysis çalışması

 • Gözlem ekibinin oluşturulması ve ölçme sisteminin tayini

 • Afiş, online içerik, dergi, tişört kampanyası hazırlanması

 • Kampanya ve gözlemci uygulamasının başlatılması

 • Gözlem verilerinin toplanması ve raporlanması

 • Geri bildirim istasyonları (kiosk) oluşturulması

Geri Bildirim Süreci

 • Gözlem verilerinin tamamının değerlendirilmesi

 • Kampanya sonuçlarının değerlendirilmesi

 • Proje başarı göstergelerinin değerlendirilmesi

 • Video, film ve forum tiyatro tasarımı

 • İSG televizyon programı geliştirilmesi