25489.jpg

Öğretici ve Yenilikçi Tatbikat Anlayışı

Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı

Detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” gereğince meydana gelebilecek acil durumların önceden değerlendirilmesi, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumların belirlemesi ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsam içerisindeki yükümlülüklerden birisi de işyerlerinde acil durum planının hazırlanmasıdır. 

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Acil Durum tatbikatı ile birlikte acil durum ekiplerinin ve diğer tüm çalışanların katılacağı gerçeğe en yakın bir tatbikat planlaması yapılarak kişilere acil durumlarda doğru davranışların kazandırılması hedeflenmektedir. Acil durum tatbikatı senaryoları tamamen işyerlerine özgün olarak oluşturulmaktadır.

Tatbikatlı Yangın Eğitiminin Amacı Nedir? 

 

Tüm çalışanların olası yangın durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerinin arttırılmasının sağlanması.

Eğitime Katılacaklar : Tüm çalışanlar ve Acil Durum Özel Ekiplerinde bulunan tüm personeller.

Eğitimin içeriği : TEORİK olarak; Yangın Senaryosunun Hazırlanması, Müdahale Ekiplerin planlanması, Emniyet tedbirlerinin planlanması yapılır. Teorik eğitimin ardından pratik uygulamalı söndürme ve tahliye tatbikatları gerçekleştirilir.

Tatbikatlı Yangın Eğitimi Yenilenme süresi: Tatbikatlı Yangın Eğitiminin yenilenmesi süresi asgari yılda bir defadır.Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve dosya şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.Eğitim evrakları ayrıca dijital ortamda saklanmaktadır.

Tatbikatlı yangın eğitimi boyunca:

 • Tüm personelin teorik eğitim sırasında ki katılımları

 • Tatbikat başlangıcında olayı ilk gören kişinin reaksiyonu

 • Fabrika – Tesis – işyeri çalışanlarının acil durum ekiplerinde olmayanların binayı tahliye yollarından terk edişi ve   toplanma alanlarına gidişleri

 • Yangından korunma malzeme istasyonunda ,yangından korunma kıyafeti kuşanacak acil durum personelinin, temiz hava cihazı ve teçhizat kuşanmasını, odaya gelişlerini ve teçhizat odasından ayrılışları

 • Acil durum ekiplerinin mevcut acil duruma müdahale davranışları ve aksiyonları

 • Acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ve aksiyonları

 • Belirlenecek personelin portatif söndürücüleri kullanarak,yangın tüpünün piminin çekilmesi,Ateşin kaynağına doğru yöneltmesi,sıkma ve süpürme işlemlerinin tatbik edilerek söndürme pratiği kazanmaları

 • Yangın tatbikatı ile ilgili tüm bilgilerin detaylı olarak kursiyerlere aktarılması ve yangın anında ne gibi müdahalelerin yapılması gerektiğine dair tüm ayrıntıların incelenmesini içermektedir.

 • Yangın tatbikatında yangın anındaki paniğin nasıl kontrol edilebileceğini, acil durum anında nasıl önlemler alınması gerektiği uygulamalı olarak anlatılır.

 • Yangın tatbikatında çalışan tüm personele yangın eğitiminin verilerek detaylı olarak bilgilendirilmesi,

 • Acil durum müdahale ekiplerinin belirlenmesi,

 • Yangın tatbikatı sonrasında tespit edilen noksanlıkların giderilmesi uygulamalı tatbikatlı yangın eğitiminin en önemli konu başlığıdır.

Yangın tatbikatı yapılırken, tüm güvenlik önlemleri alınmalı, büyük bir yangın çıkmışcasına dikkatli olmalı ve paniğe kapılmadan yapılması gerekenler aktarılmalıdır.

6578.jpg

EĞİTİMLERİMİZDEN KARELER

20191209_114254.jpg
20191209_115203.jpg
IMG_6651_edited.jpg