Patlama Risklerinizi Değerlendirin!

 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince işveren, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tesisinin parlama veya patlama riskini bir bütün olarak değerlendirerek Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Mevcut Durum Analizi

 

Uzman kadromuz P&ID çizimlerini, işletme talimatlarını, prosedürlerini ve bakım süreçlerini değerlendirerek tesisin mevcut durum değerlendirmesini yapmaktadır. Akabinde tesiste kullanılan kimyasallara ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları incelemesi yaparak yanıcı, parlayıcı, reaktif ve patlayıcı kimyasalların tasnifini gerçekleştirmektedir.

Raporun Hazırlanması

 

İşyerinde yapılan incelemeler sonucunda senaryolar belirlenerek TS EN 60079-10-1:2015 ve TS EN 60079-10-2:2015 standartları kullanılarak patlayıcı ortam hesaplamaları yapılmakta, toz patlaması riskleri değerlendirilmekte, açık ve kapalı alan patlama etkisi değerlendirilmekte ve Tehlike Bölgesi (Zone) haritaları çizilmektedir.

Kapsamdaki İşletmeler

 

LPG/petrol ürünleri dolum ve dağıtım istasyonları, un değirmenleri, trafo imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, yağ imalathaneleri, boya ve tiner imalathaneleri, kimyevi tahlil laboratuvarları, matbaalar, ilaç üretim endüstrisi, kimyasal madde depoları vb.

 
Ayrıcalıklarımız

HAZOP: Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi

Patlamadan Korunma Dokümanında parlama, patlama ve yangın risklerinin değerlendirilmesi Fine-Kinney metotu ile gerçekleştirilmektedir. Ancak özellikle kimya endüstrisinde IEC 61882 HAZOP Uygulama Rehberi (2001) ile multi disipliner bir takım ile risk analizi gerçekleştirmekteyiz.

 

Tesiste gerçekleştirdiğimiz HAZOP eğitimi sonrasında oluşturduğumuz HAZOP takımı ile birlikte proses akım şemaları üzerinden tesisin tasarım amacından kılavuz kelimeler kullanılarak nasıl sapabileceği araştırmaları yapılır. 

 

ALOHA İle Sonuç Analizi

Endüstriyel kazaya ait patlama, yangın, toksik yayılım sonuçlarının değerlendirilmesi ve bunlara ait etki mesafelerinin belirlenmesi Patlamadan Korunma Dokümanının ayrılmaz bir parçasıdır. Sonuçlar, risk değerlendirmesinin değerlendirilmesi ve acil durum planlarının hazırlanmasında kullanılmaktadır. ALOHA yazılımı, meteorolojik şartlar, kırsal ve kentsel bölge vb. atmosferik parametre seçimleri ile 10 km mesafeye kadar etki mesafesinin belirlenmesini sağlayabilmektedir.

ALOHA yazılımı ile toksik gaz bulutu, yanabilen gaz bulutu, BLEVE, jet yangınları, havuz yangınları ve buhar bulutu patlamaları modellenebilmektedir. Model çıktısı olarak elde edilen tehlike bölgesi ızgara görüntüsü MARPLOT, Esri's ArcMap, Google Earth ve Google Maps üzerine aktarılabilmektedir.

Tehlike Bölgesi Haritası

TS EN 60079-10-1:2015 ve TS EN 60079-10-2:2015 standarlarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda tesisin makine ve proses özelinde çizimleri yapılmaktadır. Çizimler standartta tehlike bölgesi (zone) için tercih edilen semboller kullanılarak bölge metrajları ile yapılmaktadır. 

Talep edildiğinde çizimler tesisin vaziyet planı üzerinde tek bir çizim olarak toplanarak harita haline getirilmektedir. Bununla birlikte tesis ya da makine özelinde iki boyutlu tehlike bölgesi çizimleri de yapmaktayız. 

Please reload