Önceliğimiz İnsandır!

Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2011 yılında kurucumuz Sedat Kekeç ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini samimiyet, güvenilirlik, yüksek kalite ve istisnai çözümler vermek hedefiyle kurulmuştur. 2011 yılından bu yana hizmet vermiş olduğumuz firmaların iş sağlığı ve güvenliği departmanı olarak görev almış, karşılaşılan problemlere kalıcı ve yaratıcı çözümler üreterek üst düzey çözüm ortaklığı yapma amacını sürdürmüştür. Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulduğu tarihten bugüne kadar geçen sürede kendisini, hedeflerini ve uzman ekibini sürekli geliştirerek iş sağlığı ve güvenliği alanında güvenilir ve saygın bir yer edinmiştir.

 

Ülkemizde koruyucu bir sağlık ve güvenlik politikasının oluşturulması ve yaşamın her alanında ulusal bir gerekliliktir. Bu kapsamda ; Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmet verdiği firmalara sunmuş olduğu teorik ve pratik çözüm güvenlik önerileri ve koruyucu sağlık hizmetleri ile Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği standartlarının arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği günümüz iş hayatında bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ve gelecekte hayatın her alanının ayılmaz bir parçası olması açısından Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sağlık personelleri, eğitmenler ve danışmanlarıyla kurumlara yurt içi ve yurt dışından en hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

2011 yılından günümüze bir dizi sağlık ve güvenlik nitelikleri geliştirdik. Bunları hizmet verdiğimiz firmalarda uygulayarak gözlemledik ve uygulanabilirliğini günden güne arttırdık. İş Sağlığı ve Güvenliği çözüm ortaklığı görevlerimizi yerine getiriyorken; firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda en akılcı ve en verimli çözümlerin üretilmesinin temelin de Dört Es Ailesine bağlı herkesin bu işi büyük bir sevgiyle yapması yatmaktadır.

Şeffaflık ve Dürüstlük en temel ilkelerimizden biridir. Önceliğimiz İNSAN’dır! Gelişimimize yardımcı olan ve sürekliliğini sağlayan tüm iş ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Ve sizlere sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı diliyoruz.