İşyeri Hekimi Hizmetimiz

İstanbul ve diğer bölgelerdeki projelerimizde işyeri hekimi arayan işyerlerine verilen hizmet kapsamında ulusal mevzuat gerekliliklerini karşılamakla birlikte Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetleri proje liderleri eşliğinde sunmaktadır. Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde her işyeri hekimi bir proje liderine bağlı çalışmakta, proje liderleri de teknik danışman koordinasyonunda görev almaktadır. Böylelikle her müşterimiz uzman ekibimizin bilgi, birikim ve deneyiminden hizmet almaktadır.

İşyeri Hekimlerimiz İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelinin görev,yetki ve sorumlulukları hakkında yönetmelikte belirtilen görev tanımlarına uygun olarak çalışmaktadırlar.

  1. Revir kurulumu ve tıbbi malzemelerin seçimi konusunda İSG gerekliliklerinin bildirilmesi

  2. Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık tetkiklerini belirlemek ve muayenelerini yapmak

  3. Kişisel koruyucu donanım risk matrisinin hazırlanması ve kullanım prosedürünün hazırlanması

  4. Meslek hastalıkları, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilkyardım konularında eğitim vermek

  5. İş istasyonlarının ergonomik risklerinin REBA ve NIOSH yöntemleri ile belirlenmesi ve tavsiyelerin sunulması

  6. Sosyal alanlar, emzirme odası, kreş, duş ve tuvaletlerin genel hijyen şartlarını denetlemek

  7. İSG yazılımı ve Google veritabanı ile çalışmaların arşivi ve aksiyonların takibinin yapılması

  8. Yıllık çalışma, eğitim ve izleme-ölçme planları ile yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması

Please reload