Diğer Sağlık Personeli Hizmetimiz

Projelerde hizmet veren sağlık personellerimiz ulusal mevzuat gerekliliklerini karşılamakla birlikte Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetleri proje liderleri eşliğinde sunmaktadır. Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde her diğer sağlık personeli bir proje liderine bağlı çalışmakta, proje liderleri de teknik danışman koordinasyonunda görev almaktadır. Böylelikle her müşterimiz uzman ekibimizin bilgi, birikim ve deneyiminden hizmet almaktadır.

  1. Pansuman, aşılama çalışmaları, enjeksiyon vb. hizmetlerin organizasyonu ve yürütümünü sağlamak

  2. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş ve periyodik muayene formuna işlemek

  3. Sağlık hizmetlerinin planlanması, işyeri hekimi ile birlikte çalışarak tıbbi verilerin kayıt altına alınması ve takibi

  4. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak

  5. Tıbbi malzemelerin ve ilkyardım ekipmanlarının kontrolünü yapmak ve yeterliliğini sağlamak

  6. Sosyal alanlar, emzirme odası, kreş, duş ve tuvaletlerin genel hijyen şartlarını denetlemek

  7. İSG yazılımı ve Google veritabanı ile çalışmaların arşivi ve aksiyonların takibinin yapılması

  8. Yıllık çalışma, eğitim ve izleme-ölçme planları ile yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması

Please reload