Audit 4 Safety

 

A4S Denetim Programı, Dört Es OSGB tarafından geliştirilmiş bir denetim aracıdır. Kuruluşun tüm sağlık ve güvenlik yönetim sistemleri ve ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin detaylı bir incelemesini içerir. Denetim, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini yönetmenin kilit faaliyetlerine odaklanır ve en iyi uygulama durumuna doğru sürekli iyileştirme için yapısal bir yol sunar.

A4S Denetim Programı, dört ana başlık altında 100 puan üzerinde yapılan bir değerlendirmedir. Denetim sonunda, kurum kendi performansını nicel olarak görebilmekte, iyileştirme alanlarını belirleyerek oluşturulan aksiyon planları ile
hedeflerini gerçekleştirebilmektedir.

A4S Denetim Programı, müşterilerimize özel olarak hazırlanan içerik ve puanlama sistemi ile asgari 2 iş günü ile 4 iş günü arasında sürmektedir. 

 

Denetim, açılış ve kapanış toplantıları ile ilgili departman yetkilileri ile görüşmeyi hedeflerken, program süresi boyunca içerisinde de İSG birimi, çalışan temsilcileri ve destek elemanları ile değerlendirmeler yapılmasını amaçlar.

A4S Denetim Programı sonucunda oluşturulan denetim raporu, yöneticiler, İSG birimi ve çalışanlar için kolay kullanılan ve anlaşılır bir formatta hazırlanmaktadır. Ayrıca işyerinde çalışanların bilgilendirilmeleri için de talep edildiğinde afişler hazırlanabilmektedir. Rapor genel olarak aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır;

  1. Programın Tanıtımı ve Özeti

  2. Denetim Planı

  3. Denetim Kontrol Listeleri

  4. Aksiyon Takip Listeleri

  5. Yorum ve Tavsiyeler

1/2