Hukuk Danışmanlarımızdan Alt-İşveren Yönetimi

 

Alt-işveren yönetimi işyerlerinde yeterli bilgisi ve tecrübesi olmayan uzmanlar veya danışmanlar tarafından sağlanmaktadır. Dört Es OSGB olarak, İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği departmanları yetkililerine avukatlarımız ve sosyal güvenlik uzmanlarımız tarafından eğitim ve danışmanlık sağlanmaktadır. Alt-işveren yönetimi, muvazaa risklerinin giderilmesi ve çalışan özlük dosyası oluşturulması konularında danışmanlık sağlamaktayız.

 

Özellikle iş kazaları veya meslek hastalıkları sonrasında yaşanan hukuki sonuçlar, görünen ve görünmeyen maliyetlerin yönetimi ve yargı süreçlerinde danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Firma yetkililerine verdiğimiz eğitimler ile bilgi ve tecrübe seviyesini sürekli üst düzeye taşınması sağlamaktayız. 

Eğitimin İçeriği:

 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisini düzenleyen hükümler 

 • İş kanunundaki düzenlemeler

 • 5510 sayılı kanundaki düzenlemeler

 • Farkları ve benzerlikleri, yarattığı sonuçlar

 • Sosyal sigortalar hukuku açısından dikkat edilmesi gerekenler

 • Asıl işveren - alt işveren kavramı

 • Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin koşulları 

 • İş kanununa göre alt işverene verilebilecek işler

 • Asıl iş - yardımcı iş ayırımı

 • Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin kurulmasının yasaklandığı haller

 • Alt işveren işyeri açılışı (alt işveren işyeri numarası alınması)