Kurumsal Stres Yönetimi Eğitimi!

Başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için duygularımızı farkında olmamız, strese neden olan kaynakları bilmemiz, olumsuz stresle başa çıkabilmemiz, gergin ortamlarda davranışlarımızı kontrol edebilmemiz, sorumluluklarımızı yerine getirirken mutlu olabilmemiz gerekir. Bu doğrultuda programımızın amacı, çağımızın hastalığı olarak kabul edilen stres hakkındaki bilgileri aktarmak, farkındalık düzeyimizi geliştirerek sorunlar ile baş etme yollarını incelemektir.

Eğitici psikiyatrist eşliğinde hazırlanmış eğitim programımız aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır;

 • Duygularımız ve Stres

 • Olumlu ve Olumsuz Stres

 • Beynimizin Temel Fonksiyonları ve Stres Algılaması

 • Kişisel Stres Tanımı ve Stres Tepkileri

 • Kişiliklere Göre Stres Kaynakları

 • Stres Altında Duygular ve Tepki Seçimi

 • Sosyal, Ekonomik ve Politik Stres Kaynakları

 • İş ve Kariyer Tabanlı Stres Kaynakları

 • Aile Tabanlı Stres Kaynakları

 • Kişiler Arası İlişki Tabanlı Stres Kaynakları

 • Stres ve Duygu Yönetimi​

icon.png