İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS)

İş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) geliştirilmiştir.


İş sağlığı ve güvenliği alanında işyerlerinden temin edilecek veriler doğrultusunda Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte alınması gereken önlemlerin derecelendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.


Söz konusu sistem aracılığı ile 6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir." hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılacaktır.

69 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör