İş Güvenliği Uzmanı Hizmetimiz

Projelerde hizmet veren iş güvenliği uzmanlarımız ulusal mevzuat gerekliliklerini karşılamakla birlikte Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetleri proje liderleri eşliğinde sunmaktadır. Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde her iş güvenliği uzmanı bir proje liderine bağlı çalışmakta, proje liderleri de teknik danışman koordinasyonunda görev almaktadır. Böylelikle her müşterimiz uzman ekibimizin bilgi, birikim ve deneyiminden hizmet almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlarımız İş Güvenliği Uzmanlarının görev,yetki ve sorumlulukları yönetmeliğinde belirtilen görev tanımlarına uygun olarak çalışmaktadırlar.

  1. Satınalma sürecinde İSG gerekliliklerinin tespiti ve teknik şartname hazırlanması

  2. Makine bakım prosedürünün hazırlanması ve makine uygunluk değerlendirmesinin yapılması

  3. Kişisel koruyucu donanım risk matrisinin hazırlanması ve kullanım prosedürünün hazırlanması

  4. Performans değerlendirme ve ilerleme raporlarının 3 aylık ve yıllık periyotlarla hazırlanması ve işverene sunulması

  5. Kaza kök sebep analizinin müşteri ziyareti ile proje koordinatörü ve hukuk danışmanı ile yapılması

  6. İş süreçleri ve faaliyetlere göre Fine-Kinney, HAZOP, JSA metotları ile risk değerlendirmesi yapılması

  7. İSG yazılımı ve Google veritabanı ile çalışmaların arşivi ve aksiyonların takibinin yapılması

  8. Yıllık çalışma, eğitim ve izleme-ölçme planları ile yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması

Please reload